MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(*BU SÖZLEŞMEDEKİ BOŞ BIRAKILAN ALANLAR, ALIŞVERİŞİNİZ SIRASINDA BEYAN ETTİĞİNİZ BİLGİLERE GÖRE, SİSTEM TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK DOLDURULMAKTADIR.)  MADDE 1- TARAFLAR 
1.1- SATICI:
Ünvanı : VATAN AV MARKETAdresi : DEMETEVLER MH. VATAN CD. NO: 49 YENİMAHALLE/ANKARATelefon : 0553 101 06 06E-mail: info@vatanavmarket.com
1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : {_aliciad_} {_alicisoyad_} Adresi:{_teslimatadresi_}Telefon:{_alicitelefon_}E-mail:{_alicimail_}Tc No:{_tcid_} MADDE 2- KONU 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.vatanavmarket.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 
Tarih :{_tarih_}
{_urunbilgileri_}
Kargo Tutarı : {_kargo_}
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Ödeme şekli: {_odemesekli_}Teslimat adresi: {_teslimatadresi_}{_odemetablosu_}
MADDE 4- MAL VE HİZMETİN TESLİM ZAMANI, TESLİM ŞEKLİ, ÖDEME ŞEKLİ, GEÇERLİLİK
4.1- Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. 4.2- Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı sitede belirtilen kargo firmalarınca yapılmaktadır. 
Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.  4.3- Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir. 4.4- Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER 5.1- ALICI, www.vatanavmarket.com sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünlerin, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için; ALICI’nın ürünü SATICI (VATAN AV MARKET, DEMETEVLER MH. VATAN CD. NO: 49, YENİMAHALLE/ANKARA ) ADINA ÖDEMELİ olarak ARAS KARGO  göndermesi şarttır.5.9- ALICI ürünü kargo görevlisinden teslim alırken paket ve ürünün sağlamlığını kontrol etmekle; kargoda oluşması muhtemel bir hasar tespit ettiğinde KARGO GÖREVLİSİNE TUTANAK TUTTURMAKLA yükümlüdür. Tutanak tutturulmayanlar ürünlerdeki hasarlardan SATICI sorumlu tutulamaz.5.10- Bu websitede satışa sunulan bazı ürünlerin 18 yaşın altındakilere satışı kanunen yasaktır. ALICI iş bu sözleşmeyle, sitedeki uyarı ve yönlendirmelere uymak zorunda olduğunu kabul eder.5.11- ALICI; kimlik, adres ve kredi kartı bilgileri ile SSL sistemindeki 3D güvenlik sistemi kapsamındaki bilgilendirmelerin yapıldığı telefon gibi, özel eşyalarının; 18 yaşından küçük bireyler ya da 3. şahıslar tarafından istemi dışında kullanımından sorumludur.
MADDE 6- CAYMA HAKKI 
Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren YEDİ gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının yedi günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar alıcıya aittir. 

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından YEDİ günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 7 (YEDİ) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir ve Alıcı, 7 (YEDİ) günlük süre içinde mal/hizmeti ve varsa kendisine sunulan promosyon ürünleriyle birlikte iade etmekle mükelleftir. Alıcı bahsi geçen promosyonları ve Fatura aslini göndermezse; Promosyon ürünlerinin ederleri ile KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür.Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir. Kredi kartına iade işlemlerinde, tutarın iade süresi tamamen bankaların inisiyatifinde olup SATICI’nın bu sürece müdahalede bulunması mümkün olmamaktadır.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetlerdir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır. 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 
 MADDE 8- GARANTİ
Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünlerin, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için; ALICI’nın ürünü SATICI (VATAN AV MARKET, DEMETEVLER MH. VATAN CD. NO: 49 YENİMAHALLE/ANKARA ) ADINA ÖDEMELİ olarak ARAS KARGO ile göndermesi şarttır.ALICI’nın Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda SATICI; ayıplı malın işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.ALICI’nın hatalı kullanımları ve “ürünlerin ticari amaçlı kullanımları” için bu sözleşmenin SERVİS HÜKÜMLERİ uygulanır.
MADDE 9-SERVİS HÜKÜMLERİ ALICI’nın ÜRÜN’le ilgili  kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi, konu hakkında ALICI’ya bilgi verilmesi  ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
ALICI, yukarıda belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

MADDE 10. YETKİLİ MAHKEMETüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

MADDE 11. SON HÜKÜMLERSiparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir. 

MADDE 12. İSTİSNAİşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 
SATICI VATAN AV MARKET
ALICIÜRÜN ALAN ALICI ADI SOYADI